Välkommen till Sektion 4

Området innefattar Sidensjö,Domsjö,Överhörnäs och Bjärta


Kommande evenemang:

SKOTERORIENTERING 1/2 2020
Ledamöter

Patrik Thunberg
Ordförande sektion 4
0660-26 02 00
070-659 02 02
patrik.thunberg@telia.com

Björn Sparf
Vice ordförande
0660-22 00 10
070-683 14 38
bjorn_nimrodsson@hotmail.com

Anna-Carin Sörlin
Kassör
0660-22 04 55
070-353 99 46
asoerlin@hotmail.com

Greger Källström
Sekreterare
070-6024025
greger.kallstrom@baesystems.se

Cristoffer Sydh
Ledamot/Web Admin
0706643811
cristoffersydh@gmail.com
Web admin sektion 4 Önskemål om inlägg mailas till mig

Martin Öberg
Ledamot
070-650 29 84

Magnus Andersson
Suppleant