Förarbevisutbildningar!

Publicerad den 11 januari 2021

Vi kommer inte köra några kurser för förarbevis på skoter denna säsong i Mellansel och Bredbyn p g a covid -19.