Huvudstyrelsen

Ledamöterna i styrelsen har olika ansvarsområden geografiskt. Du hittar respektive sektions sida i menyn i toppen av sidan. 

Du är välkommen att kontakta oss om du har förslag, frågor eller synpunkter på klubbens verksamhet.


Ledamöter

Magnus Liljeqvist
Ordförande, Huvudstyrelsen
070-314 41 31
magnusjan@hotmail.com

Sören Sjöbergh
Ordförande sektion 1
070-674 75 95
soren@sjobergh.se


Roger Staaf
Ordförande sektion 2
070-371 08 61
roger1961staaf@gmail.com


Patrik Johansson
Ordförande sektion 3
070-373 74 64
 73pjohansson@gmail.com


Patrik Thunberg
Ordförande sektion 4
070-659 02 02 patrik.thunberg@telia.com

Kennet Solax
Ordförande sektion 5
070-670 42 25 
nsk.sekt5@gmail.com

Johan Lundkvist
Ordförande sektion 6
070-575 65 26
johan.a.lundkvist@gmail.com