Välkommen till Sektion 4


Sidensjö,Domsjö,Överhörnäs och Bjästa

Vi sköter 15 mil skoterled i Örnsköldsviks Kommun med Lillsjöstugan (värmestuga), Avafjället (grillkåta), Bumyrsjön (vindskydd), Skillingen (gapakoja), Skaltobergsstugan (värmestuga).

Arbetet bedrivs ideellt av medlemmar och medlemsavgiften används bl.a. till sladdning av leder, underhåll av stugor, broar och ledsystem.

Kommande evenemang:

Skoterorientering i Sidensjö 4/2 2023

Läs mer här >>

Sektion 4 Facebooksida


Ledamöter

Patrik Thunberg
Ordförande sektion 4
0660-26 02 00
070-659 02 02
patrik.thunberg@telia.com

Björn Sparf
Vice ordförande
0660-22 00 10
070-683 14 38
bjorn_nimrodsson@
hotmail.com

Anna-Carin Sörlin
Kassör
0660-22 04 55
070-353 99 46
asoerlin@hotmail.com

Greger Källström
Sekreterare
070-6024025
greger.kallstrom@
baesystems.se

Cristoffer Sydh
Ledamot/Web Admin
0706643811
cristoffersydh@gmail.com
Web admin sektion 4 Önskemål om inlägg mailas till mig

Martin Öberg
Ledamot
070-650 29 84

Magnus Andersson
Suppleant