Utbildning

Vi utbildar alla som fyllt 16 år och vill ta förarbevis på skoter. Kontakta kansliet eller någon av våra utbildare:

För anmälan till utbildning kontakta en utbildare!

Sektion 1
Morgan Persson, 070-6502503 ansvarig utbildare i Mellansel

Hilding Norberg, 070-642 85 75 ansvarig utbildare i Bredbyn 


Sektion 3

I sektion 3 har vi genomfört alla förarbevisutbildningar för denna säsong. Vi kommer ha kurser 
Januari/Februari 2024

Jenny Sondell, skoterutbildning.sektion3husum@gmail.com ansvarig utbildare i Husum