KANSLI


OM NOLASKOGS SKOTERKLUBB

Nolaskogs Skoterklubb bildades i februari 1973, tyvärr finns inga uppgifter på antalet medlemmar då. 1981 fanns totalt 829 medlemmar jämfört med 2020 då medlemsantalet är ca 3100. Skoterklubben har 6 sektioner som uppdelas geografiskt i kommunen. Alla sektioner har egen styrelse där ordförande i varje sektion ingår i huvudstyrelsen tillsammans med 3 förtroendevalda såsom ordförande, kassör och sekreterare. 

Läs mer vad du får som medlem  >>

Bli medlem >>

Kontakta kansliet:

Skoterklubben har kansli med en anställd i Domsjö på Domsjö IP. 

Adress: Skolvägen 22, 892 40 Domsjö 

Telefon: 0660-543 68. 

Epost:skoterklubben@telia.com

Öppettider: 
Mån, tis, tors 9-14 
Ons 15-19 
Fre 9-12 

Öppettiderna kan ändras så slå gärna en signal innan ni tänker besöka!