KANSLI


OM NOLASKOGS SKOTERKLUBB

Nolaskogs Skoterklubb bildades i februari 1973, tyvärr finns inga uppgifter på antalet medlemmar då. 1981 fanns totalt 829 medlemmar jämfört med 2022 då medlemsantalet är ca 2500. Skoterklubben har 6 sektioner som uppdelas geografiskt i kommunen. Alla sektioner har egen styrelse där ordförande i varje sektion ingår i huvudstyrelsen tillsammans med 2 förtroendevalda såsom ordförande och kassör . 

Läs mer vad du får som medlem  >>

Bli medlem >>

Kontakta kansliet:

Lena Westman

Skoterklubben har kansli i Domsjö på Domsjö IP. 

Adress: Skolvägen 22, 892 40 Domsjö 

Telefon: 0660-543 68

Epost:skoterklubben@telia.com

Öppettider: 
Mån, tis, tors 9-14
Ons 12-16

Öppettiderna kan ändras så slå gärna en signal innan ni tänker besöka!