LEDÄNDRING

Information för er i Domsjö området. Leden förbi Svedjeholmen är omdragen enligt bild. Röd markering gamla dragningen, blå den nya. Nya dragningen går alltså in i skogen vid Hamptjärnen men all körning utanför markerad led är förbjuden i området alltså körning med skoter till Småtjärnarna eller ”isgrottan” är strängt förbjudet! Även kraftledningsgator. Vi undersöker om uppställningsplatsen på Svedje IP gäller då kan man köra kraftlinan upp till Hamptjärnen och komma in på leden där.